Ferštarijada
DJ Tinny
Ferštarijada
4. 11. 2015 ob 9:22

Pogoji uporabe

Splošni pogoji poslovanja Radia Antena Štajerska

Izdajatelji programa radijske postaje Radio Antena Štajerska so soglasno sprejeli 

 

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA  

RADIJSKE POSTAJE RADIO ANTENA ŠTAJERSKA  

  

Uvodne določbe 

Izdajatelji radijskega programa Radio Antena Štajerska (v nadaljevanju Radio Antena Štajerska) so sprejeli splošne pogoje poslovanja, ki jih uporablja pri komuniciranju s tretjimi osebami (v nadaljevanju posamezniki). Splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani www.antenastajerska.si

Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v pravna razmerja z Radiem Antena Štajerska. Šteje se, da je posameznik seznanjen

Splošnimi pogoji in da na njih pristaja.  

  

Zbirke osebnih podatkov 

Radio Antena Štajerska zbira osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja svoje dejavnosti. Osebne podatke zbira z namenom promocije in obveščanja posameznikov o aktivnostih  Radia Antena Štajerska.  

Osebni podatki, ki jih Radio Antena Štajerska zbira so lahko: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka ter naslov elektronske pošte. Na podlagi izrecne, osebne in pisne privolitve posameznika pa Radio Antena Štajerska lahko zbira tudi druge osebne podatke.  

Šteje se, da se posameznik, ki posreduje svoje osebne podatke preko elektronske pošte info@antenastajerska.si  ali preko sms nabiralnika strinja z uporabo svojih osebnih podatkov za namene neposredne promocije in obveščanja Radia Antena Štajerska. Radio Antena Štajerska sme na tak način uporabljati le tiste osebne podatke, za katere ni potrebna izrecna, pisna privolitev posameznika iz prejšnjega odstavka.  

Posameznik lahko kadarkoli pisno na naslov info@antenastajerska.si ali preko telefona št. 03 490 39 20 zahteva, da Radio Antena Štajerska trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen promocije ali obveščanja o aktivnostih Radia Antena Štajerska. Radio Antena Štajerska bo nemudoma oziroma najkasneje v zakonskem roku 15 dni ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov posameznika ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil posameznika, ki je to zahteval (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1, Uradni list RS 86/2004).    

 

Omejitev reproduciranja vsebin  

Članki, slike, posnetki in druge vsebine objavljene na spletnih straneh www.antenastajerska.si ali v programu Radia Antena Štajerska so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Vsebovati morajo vsa opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez navedbe vira.   

 

Shranjevanje osebnih podatkov   

Radio Antena Štajerska se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane na zgoraj naveden način varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredoval nepooblaščenim osebam.   

 

Znamka Radio Antena Štajerska 

Znamka Radio Antena Štajerska in njen logotip sta zaščitena pri Uradu za intelektualno lastnino in last družbe Infonet media d. d., Cesta na Brdo 27, Ljubljana. Vsaka zloraba znamke ali logotipa Radio Antena Štajerska bo imela kazenskopravne ali odškodninske posledice.    

 

Sprememba splošnih pogojev    

Radio Antena Štajerska si pridržuje pravico spremembe Splošnih pogojev. Spremembe bodo objavljene na spletni strani www.antenastajerska.si in v veljavo stopijo z datumom splošnih pogojev. 

V primeru, da posameznik ne zahteva prepoved uporabe osebnih podatkov se šteje, da se s spremembo Splošnih pogojev strinja.     

 

Izključitev odgovornosti  

Radio Antena Štajerska zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala posameznikom zaradi vsebin objavljenih na spletni strani www.antenastajerska.si ali vsebin objavljenih v programu Radia Antena Štajerska.    

 

Nagrade  

Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Radia Antena Štajerska in prejme nagrado, 6 mesecev po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Radio Antena Štajerska.  

V kolikor tak posameznik, pred potekom 6 mesecev, sodeluje v nagradni igri Radia Antena Štajerska in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Radio Antena Štajerska pa izbere drugega nagrajenca, ki prejeme nagrado.  

 

Vprašanja in reklamacije posameznikov  

Za posamezna vprašanja ali reklamacije se posamezniki lahko obrnejo na telefonsko številko 03 490 39 20 ali na elektronsko pošto info@antenastajerska.si.